''Οι Οικισμοί της Ανασελίτσης το 1922''

Αποσπάσματα απο το βιβλίο του Βασίλειου Αποστόλου ''Οι Οικισμοί της Ανασελίτσης το 1922''

Βασισμένο στις εκθέσεις του Υποδιοικητή της Υποδιοικήσεως Ανασελίτσης Γ.Χαρισίου